Λογοθεραπεία Κατ'Οίκον σε Ενήλικες
 
 

 
 
Παρέχεται η δυνατότητα λογοθεραπευτικής αξιολόγησης
 
 
 

Άρθρα

 
ΑΦΑΣΙΑ BROCA Ή ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΦΑΣΙΑ
 
Με τον όρο αφασία Broca περιγράφεταιμια επίκτητη διαταραχή επικοινωνίας,η οποία είναι πιθανό να αναδυθεί μετάαπό οποιαδήποτε λανθάνουσα διαδικασίαστο πρόσθιο μέρος του αριστερούημισφαιρίου του εγκεφάλου, στονκροταφικό ή τον μετωπιαίο λοβό (Brookshire, 2003, Chapey, 2001). Περισσότερα
 
 
 
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ