Λογοθεραπεία Κατ'Οίκον σε Ενήλικες
 
 

 
 
Παρέχεται η δυνατότητα λογοθεραπευτικής αξιολόγησης
 
 
 

Υπηρεσίες

 

Ο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 
Στα πλαίσια μας συνεδρίας, ο λογοθεραπευτής καλείται να αξιολογήσει οποιαδήποτε λανθάνουσα εκφραστική η αντιληπτική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες στον λόγο και την ομιλία είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση (π.χ. λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος), καθώς και μετά τη διάγνωση εκφυλιστικών νόσων (π.χ. Alzheimer’s), κατά τις οποίες προσβάλλονται οι γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή, η επίλυση προβλημάτων κ.λπ.
 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ

 
Οι παθολογίες, οι οποίες είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά από κάποιο από τα προαναφερθέντα συμβάντα είναι ενδεικτικά οι εξής:

  • Αφασία Broca ή εκφραστική αφασία: παρατηρείται δυσκολία εύρεσης των επιθυμητών λέξεων κατά την ομιλία. Χαρακτηρίζεται από συχνές περιγραφές αυτού που θέλουν να πουν. Ο Λογοθεραπευτής καλείται μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να αυξήσει σταδιακά την ικανότητα του ατόμου να κατονομάζει άμεσα αυτό που επιθυμεί.
  • Αφασία Wernicke ή αντιληπτική αφασία: παρατηρείται δυσκολία στην ακουστική κατανόηση, ενώ παράλληλα η εκφραστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως σχετικά ανεπηρέαστη. Ο Λογοθεραπευτής στοχεύει στην επανάκτηση της ακουστικής κατανόησης του ατόμου και στην εκμάθηση αποκωδικοποίησης της ομιλίας.
  • Συνδυασμός τύπων αφασιών: παρατηρείται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει πληγεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Ο Λογοθεραπευτής καλείται να συνδυάσει κατάλληλα προαναφερθέντες μεθόδους.
  • Γνωστικά ελλείμματα: χαρακτηρίζονται από δυσκολία στη μνήμη, στην προσοχή, στη συγκέντρωση κ.λπ. αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στην πλειοψηφία τους σε διαταραχές όπως η άνοια.
  • Απραξία του λόγου: χαρακτηρίζεται από δυσκολία στον προγραμματισμό των αρθρωτών κατά την ομιλία. Σε αυτήν την περίπτωση τίθεται στο επίκεντρο η επανεκπαίδευση των αρθρωτών, με βάση, πάντα, τις εκάστοτε δυσκολίες του ατόμου.
  • Δυσαρθρία: παρατηρείται αλλοιωμένη ομιλία, λόγω τραυματισμένων νεύρων, τα οποία προκαλούν ανατομικές δυσλειτουργίες, κατά την εκφραστική δραστηριότητα. Συναντάται κυρίως σε διαταραχές, οι οποίες εκφυλίζουν το νευρικό σύστημα (π.χ. Parkinson, Σκλήρυνση κατά πλάκας) και προκαλούν σταδιακές πτώσεις στην οποιαδήποτε ανατομική λειτουργία.
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 
Με το πέρας των αξιολογικών διαδικασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται με τη βοήθεια σταθμισμένων εργαλείων, ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί συγκεντρωτικές διαδικασίες των δεδομένων, με στόχο τον ακριβή καθορισμό των δυσκολιών, καθώς και σε τι βαθμό επηρεάζουν το άτομο και την καθημερινότητά του, προκειμένου να καταλήξει σε μια σαφή λογοθεραπευτική διάγνωση. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχεδιάζει ένα πρόγραμμα συνεδριών, το οποίο εστιάζει στην καλύτερη δυνατή αποκατάσταση των πληγέντων λειτουργιών.